Testul 1

Citește cu atenție poezia:

Plâns de cobe pe la geamuri se opri,/ Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;/ „I-auzi corbii!” – mi-am zis singur… şi-am oftat;/ Iar în zarea grea de plumb/ Ninge gri.// Ca şi zarea, gândul meu se înnegri…/ Şi de lume tot mai singur, mai barbar, −/ Trist, cu-o pană mătur vatra, solitar…/ Iar în zarea grea de plumb/ Ninge gri” (Gri – George Bacovia)

Citește cu atenție poezia:

„Munții s-au făcut/ când norii de la început/ s-au dezbrăcat de greul plumb,/ de greul lut.// Munții s-au făcut când norii,/ dorind să fie călători și ușori,/ și-au lepădat subt ei, în vânt,/ povara pe pământ.// De-atunci munții stau,/ grămezi de plumb, grămezi de lut/ și cată către zile de-nceput.” (Munții și norii – Lucian Blaga)

Citește cu atenție versurile:

„De câte ori nu m-am urcat/ În luntrea somnului, crezând că poate/ Voi izbuti, plutind la întâmplare/ Pe mările tăcerii dinlăuntru,/ Să dau de-acel prea tainic cântăreț” (Visuri în vuietul vremii – Al. Philippide).

Movie, TV Show, Filmmakers and Film Studio WordPress Theme.

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close

2024 All Rights Reserved Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture.